ons e-mailadres is: info@stichting-oudeplantage.nl

De Oude Plantage in Rotterdam

 

 

Op 11 september 1769 werd de Plantage door de stad Rotterdam opgericht.

Het is het eerste openbare park van Rotterdam en na de Worp te Deventer

en de Plantage in Schiedam het oudste openbare park van Nederland.

 

 

De stichting Oude Plantage werd in 2009 opgericht met als doel:

 

·    Behoud en herstel van het stadspark de Oude Plantage als openbaar park

voor passieve recreatie voor alle Rotterdammers;

 

·    Het tegengaan van aantasting en verloedering van de Oude Plantage;

 

·    Binnen Rotterdam bekendheid geven aan de Oude Plantage.

 

 

In 2019 heeft de stichting het 250 jarig bestaan van de Oude Plantage op 15 september gevierd. Op die dag kwamen er circa 750 bezoekers.

 

Onder die bezoekers hield de stichting een enquête. De resultaten van deze enquête zijn gepresenteerd op een mini-symposium dat eind 2019 plaatsvond. De conclusies en aanbevelingen van het symposium zijn opgenomen in ons ambitiedocument. Dit document werd in september 2020 tijdens de Rotterdamse Parkenmaand gepresenteerd.

U kan dit document als PDF-bestand ontvangen door een e-mail te zenden aan:

 

info@stichting-oudeplantage.nl

 

 

 

 

 

Op weg naar een nieuwe Oude Plantage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              uit: Verkenning Oude Plantage, gemeente Rotterdam

 

 

 

 

Op 22 juni 2021 nam het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam

het besluit:

 

“Om met gebruikers en omgeving van de Oude Plantage in gesprek te gaan over wensen en mogelijkheden tot verbetering van dit rivierpark, en hiervoor een perspectief te gaan uitwerken”

 

Dit besluit ging vergezeld van de verkenning “Op weg naar een nieuwe Oude Plantage”.

 

Het besluit en de verkenning kan u hieronder downloaden:

 

             besluithttps://rotterdam.notubiz.nl/document/10307729/1#

 

             verkenning:  s21bb007684_2_35478_tds (notubiz.nl)

 

Mede door de Coronapandemie vond er maar een zeer beperkt overleg met de omgeving plaats en is er nu geen toekomstperspectief te schetsen.

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van het projectteam van de gemeente Rotterdam:  Oude Plantage | Rotterdam.nl