1988 - nu

 

De Oude Plantage heeft een rijke historie in het park maar daar is nu nog weinig van terug te vinden.

De Oude Plantage heeft wel naam gemaakt want wie nu in de dikke van Dale het begrip “plantage” opzoekt vindt onder meer als betekenis “wandelplaats: de Oude Plantage in Rotterdam”.

 

Meer dan 250 jaar geleden werd  de Oude Plantage voor het eerst aangelegd en het is nu al ruim 50 jaar gelden dat het park opnieuw werd ingericht.

Volgroeid

ons e-mailadres is: info@stichting-oudeplantage.nl

 

 

Na die herinrichting is de opzet ongewijzigd gebleven. De bomen zijn volgroeid, maar veel van de originele verharding, verlichting, bankjes en windschermen werden gesloopt.

 

In 2019 is een begin gemaakt om over de toekomst van het park na te denken en er weer een “wandelplaats” van te maken.

 

De conclusies die getrokken kunnen worden uit de enquête en het mini-symposium zijn opgenomen in ons

Ambitiedocument Oude Plantage

Rotterdam, inmiddels is door de gemeente een verbetertraject gestart.

Oude Plantage 2019