Eind 2019 organiseerde de stichting een mini-symposium over verleden en toekomst van de Oude Plantage

ons e-mailadres is: info@stichting-oudeplantage.nl                                    

 

 

Ter afsluiting van het 250 jarig jubileum hield de stichting op 29 november 2019 een mini-symposium in het gebouw van de roeivereniging Nautilus aan de Maas. Dit gebouw met de tuin vormt nog het enige oorspronkelijke vooroorlogse gedeelte van de Oude Plantage.

Aan dit mini-symposium namen 64 mensen deel. De deelnemers werden ontvangen door de moderator de heer Legerstee, de heer Smits namens roeivereniging Nautilus en de heer Grevink namens de stichting Oude Plantage. Sprekers waren de heren:

 

D. Vuik, historicus;

H. Sneep, boom- en groenadviseur;

J. Schrijnen, emeritus hoogleraar stedenbouwkunde.

.

Het was een succesvolle drukke middag met een levendige discussie. De deelnemers bestonden uit bewoners, belanghebbende instellingen en overige geïnteresseerden zoals  leden van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, groen- beheerders van de gemeente, Nederlandse tuinen stichting, bomenkenners, stadvogeladviseurs, historici en de directie van Trompenburg en van het Milieucentrum Rotterdam. De belangrijkste conclusies van die middag zijn opgenomen in het ambitiedocument.

 

De stichting Oude Plantage werd in 2009 opgericht met als doelstellingen:

 

·    Behoud en herstel van het stadspark de Oude Plantage als openbaar park

voor passieve recreatie voor alle Rotterdammers;

 

·    Het tegengaan van aantasting en verloedering van de Oude Plantage;

 

·    Binnen Rotterdam bekendheid geven aan de Oude Plantage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Ons ambitiedocument

 

In 2019 heeft de stichting het 250 jarig bestaan van de Oude Plantage op 15 september gevierd. Op die dag kwamen er circa 750 bezoekers.

Onder die bezoekers hield de stichting een enquête. De resultaten van deze enquête zijn gepresenteerd op een mini-symposium dat eind 2019 plaatsvond. De conclusies en aanbevelingen van het symposium zijn opgenomen in ons ambitiedocument. Dit document werd in september 2020 tijdens de Rotterdamse Parkenmaand gepresenteerd.

U kan dit document als Pdf-bestand ontvangen door een e-mail te zenden aan:

 

info@stichting-oudeplantage.nl

 

Via dit e-mailadres kan u zich ook aanmelden op onze nieuwsbrief.

Op 22 juni 2021 nam het college van Burgemeester en Wethouders

van Rotterdam het besluit:

 

“Om met gebruikers en omgeving van de Oude Plantage in gesprek te gaan over wensen en mogelijkheden tot verbetering van dit rivierpark, en hiervoor een perspectief te gaan uitwerken”

 

Dit besluit ging vergezeld van de verkenning “Op weg naar een nieuwe Oude Plantage”.

 

Het besluit en de verkenning kan u hieronder downloaden:

 

             besluithttps://rotterdam.notubiz.nl/document/10307729/1#

 

             verkenning:  s21bb007684_2_35478_tds (notubiz.nl)

 

Vernieuwing van de Oude Plantage

U kan ons volgen via:

 

Facebook:  Facebook.com   en   Instagram:  Instagram.com

 

Struinen in de Oude Plantage

De Rotterdamse Parkenmaand werd dit jaar voor het eerst georganiseerd in de maand mei. Onze stichting organiseerde  op zondag 21 mei een aantal wandelingen door de Oude Plantage, waaronder een wederopbouwwandeling, een stadsnatuurwandeling en een wildplukwandeling.

 

De wederopbouwwandeling vond  plaats binnen de wederopbouwdagen en werd begeleid door historicus Dik Vuik.

 

De Oude Plantage sneuvelde namelijk tijdens de hongerwinter van 1944 en is pas eind jaren zestig weer opgebouwd.